Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

«Οι Μακεδονομάχοι εξ Ανδρουβίστης» για τους Μανιάτες που συμμετείχαν στον «Μακεδονικό Αγώνα»
Αντίδοτο ISBN: 978-618-83758-1-9
98 σελίδες 17×24
4/5/2018
Ενδεικτική τιμή 12 ευρώ

Η δημοτική παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» στάθηκε πρωτοπόρα στην Καλαμάτα στον αγώνα που έκαναν οι Έλληνες για να μην προδοθεί η Μακεδονία ακόμα μια φορά. Στην περίοδο αυτή αρκετές ήταν οι διώξεις των μελών του συλλόγου με αποκορύφωμα τη μεταγωγή τους στην αστυνομία για διαμαρτυρία για την υπογραφή της κατάπτυστης συνθήκης των Πρεσπών. Την συμμετοχή μας στο ευρύτερο κίνημα για το Μακεδονικό ζήτημα καθώς και οι παρεμβάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» στο δημοτικό συμβούλιο και στα ΜΜΕ της Καλαμάτας καταγράφονται στην αρχή του βιβλίου.

Στην συνέχεια ανατυπώνεται το βιβλίο του γυμνασιάρχου Β. Δ. Πατριαρχέα «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΕΞ ΑΝΔΡΟΥΒΙΣΤΗΣ» που είναι  μια περιοχή της δυτικής Μάνης η οποία συνέβαλε στον Μακεδονικό Αγώνα με την δράση κατοίκων της. Ο καπετάν Παναγιώτης (Παπατζανετέας) έδρασε στην λίμνη των Γιαννιτσών μετά την δολοφονία από τους Βουλγάρους του Μεσσήνιου Τέλλου Άγρα. Η δράση του εξιστορείται σε αυτό το βιβλίο που ανατυπώνεται. Όπως γράφει ο συγγραφέας κ. Πατριαρχέας: «Οι πεπολιτισμένοι άνθρωποι απονέμουν και μετά θάνατον τιμάς εις τους προϋπάρξαντας «αγαθούς άνδρας», ώστε να παραδειγματίζωνται οι μεταγενέστεροι. Με σοφίαν ο μέγιστος πολιτικός ανήρ της αρχαιότητος και δημιουργός του Χρυσού Αιώνος των Αθηνών – ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ – διετύπωσεν  επιγραμματικώς την γνώμην ταύτην εις τον Επιτάφιον λόγον του, που μας διέσωσεν ο Θουκυδίδης, λέγων: «ανδρών αγαθών έργω γενομένων, έργω και δηλούσθαι τας τιμάς» και «…άθλα γαρ εις κείται αρετής μέγιστα τοις δε και άνδρες άριστοι πολιτεύεσθαι…».

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *