Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (1941-1944)

Π. Λ. ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Από τις «Εντολές» του κώδικα «Ποσειδώνα» (Δεκέμβριος του 1942) έως την Πράξη 55 της ΠΕΕΑ (Αύγουστος του 1944) που θέσπισε τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Σε τούτο το έργο-έρευνα, ο Π. Παπαγαρυφάλλου ερευνά τις απαρχές της συγκροτήσεως των θεσμών της λαϊκής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής και των χρόνων της Εθν. Αντίστασης.
Η έρευνα ξεκινά από τις πρώτες πράξεις της συγκροτήσεως των αντιστασιακών οργανώσεων, περιγράφοντας τις πρώτες εμφανίσεις τους και τη νομική φύση των Κατοχικών κυβερνήσεων.
Η έρευνα, ως προς τη συγκρότηση του θεσμού της Τοπικής Αυτόδιοικήσεως, αρχίζει με τις «Εντολές» ή Κώδικα «Ποσειδών», που είδε το φως στον «Κλειτσό» Ευρυτανίας, στις 4-12-1942, που συνταχθήκαν από Επιτροπή του Κομματικού οργάνου με εισήγηση του Γεωργούλα Μπέϊκου. Οι «Εντολές» έφεραν τον τίτλο: «Εντολές για την Λαϊκήν Αυτοδιοίκησιν και την Λαϊκήν Δικαιοσύνη», που εφαρμόστηκαν στην περιοχή έως τον Απρίλιο του 1943, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η Εγκύκλιος 4 της Περιφερειακή Επι-τροπής του ΚΚΕ και ακολουθεί ο «Κώδικας Αυτοδιοικήσεως και Λαϊκής Δικαιοσύνης για τη Στερεά Ελλάδα», ο οποίος δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί, γιατί στις 10 Αυγούστου 1943, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του «Κοι-νού Γενικού Στρατηγείου Εθνικών Ομάδων Ανταρτών», η οποία επεξέτεινε την εφαρμογή των θεσμών και στην επικράτεια του ΕΔΕΣ.
Η απόφαση αυτή έφερε τις υπογραφές του Άρη Βελουχιώτη, του Ν. Ζέρβα, του εκπροσώπου της Στρατιωτικής Αγγλικής Αποστολής Κρις Γουντχάουζ, του Π. Ραφτόπουλου εκ μέρους του ΕΔΕΣ και του Σ. Σαρά-φη εκ μέρους του ΕΛΑΣ.
Βασικός Κορμός των σχετικών αποφάσεων, όπως γράφει ο Πρωταγω-νιστής των «Εντολών» Γ. Μπέϊκος, υπήρξαν οι «Εντολές» της Υπαχτιδικής Επιτροπής Κτημενιων και Δολόπων του ΚΚΕ.
Η έρευνα, αφού θα επισημάνει τά διαδοχικά στάδια εφαρμογής της πιο πάνω Κοινής Αποφάσεως, θα σταθεί στην κορυφαία θεσμοθέτηση του θεσμού της αυτοδιοικήσεως με την υπ’ αριθ. 55 πράξη της 12 Αυγούστου 1944 της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως (κυβέρνηση του Βουνού).
Η πράξη αυτή, υπήρξε προϊόν του Α’ ψηφίσματος του Εθνικού Συμ-βουλίου της ΠΕΕΑ, το οποίο διακήρυξε ότι: «Η Αυτοδιοίκηση και η Λαϊκή Δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις θεσμοί του δημοσίου βίου των Ελλήνων».
Όμως αυτό το κορυφαίο νομοθέτημα της Ελεύθερης Ελλάδας δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί, γιατί ακολούθησε η απελευθέρωση της 12 Οκτω-βρίου 1944, κατά την οποία έγιναν τα γνωστά λαϊκοκτόνα και εθνοκτόνα γεγονότα.
Η έρευνα αυτή, που έγινε για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών και μετά από πρόταση του ερευνητού αποτελεί μία πρωτότυπη έρευνα, ίσως μοναδική, αφιερωμένη στις απαρχές εμφάνισης και εφαρμογής του θεσμού της αυτοδιοικήσεως στην Ελλάδα της Εθνικής Αντίστασης. Πρόκειται για ένα Ιστορικό ντοκουμέντο άγνωστο σε πολλούς που οφείλουν να γνωρίζουν και ιδιαιτέρως οι κατά καιρούς εκλεγμένοι εκπρόσωποι του θεσμού.

978-618-81586-5-8
486 σελίδες 17×24

Αντίδοτο 19/1/2016

Ενδεικτική τιμή  20 ευρώ

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *