ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Π. Λ. ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Με το ανά χειρός έργο επιχειρείται η πολιτική και κοινωνική σημασία της λαϊκής συμμετοχής δηλαδή των πολιτών δημοτών στα πράγματα της πόλης και του χωριού, που αυτοϋπεύθυνα αναλαμβάνουν να προωθήσουν και να κυβερνήσουν τις κοινές υποθέσεις.

Ο θεσμός των Λαϊκών Συνελεύσεων ανάγεται στην εποχή του Τρωϊκού Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πολεμιστές συνέρχονταν σε Συνελεύσεις για ν’ αποφασίσουν για την πορεία του, όπως καταθέτει το γεγονός αυτό ο Όμηρος. Στην πορεία του χρόνου αυτές οι Συνελεύσεις θα διεξάγονται μέσα στους κόλπους της Αγοράς και του Δήμου, στις οποίες το λαϊκό στοιχείο μπορούσε να τροποποιήσει τις πράξεις των βασιλέων και των αρχόντων.

Το Δημοτικό σύστημα της ελληνικής αρχαιότητας; κορυφώνεται στην Αττική και αποτελεί τη βάση της κλεισθένειας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, με τη συνένωση των 130 Δήμων.

Σ’ όλη τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας και της Τουρκοκρατίας ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης θ’ αντέξει και θα δράσει, ιδιαίτερα στους χρόνους της τουρκικής δουλείας με το θεσμό του κοινοτισμού.

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, οι έλθοντες Βαυαροί, εφάρμοσαν συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα επιβάλλοντες τις αυταρχικές τους αντιλήψεις στο αρτισύστατο ελληνικό κράτος το οποίο προέβη στην έκδοση του πρώτου νόμου «περί συστάσεως των Δήμων» (1834).

Έκτοτε προχώρησε η Ελλάδα με συγκεντρωτικούς θεσμούς, αγνοώντας τελείως τις πλούσιες αυτοδιοικητικές παραδόσεις, και μάλιστα έως τέτοιο σημείο ώστε ο γερουσιαστής Ν. Δραγούμης να γράψει στα 1864: «Ψάλλομεν ύμνους υπέρ της αποκεντρώσεως, αγνοούμεν ό,τι έχομεν και αναζητούμεν ό,τι αγνοούμεν» δηλαδή ξένα διοικητικά πρότυπα.

Με ένα ανεμικό και ανίσχυρο δημοτικό σύστημα, ήταν επόμενο να μην καταστεί δυνατή και η επιβαλλόμενη λαϊκή συμμετοχή, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό κράτος εφάρμοσε συγκεντρωτικές διοικητικές δομές.

Το θλιβερό αυτό γεγονός οφείλουν πριν από όλους και πάνω απ’ όλους να βελτιώσουν οι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ουσιαστική λαϊκή συμμετοχή.

Αντίδοτο  ISBN: 978-618-81586-8-9

242 σελίδες 17×24

15/5/2017

Ενδεικτική τιμή  14 ευρώ

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *