Νικηταράς, η βιοθεωρία του ηρωϊκού τρόπου ζωής

Εμ. Θ. Γρηγορίου
ISBN: 978-618-81586-4-1
120 σελίδες 17×24
Αντίδοτο 6/10/2015
Ενδεικτική τιμή 14 ευρώ

Το κύριο μέρος του βιβλίου είναι μια σπάνια βιογραφία του Νικηταρά γραμμένη το 1942, αλλά το υπόλοιπο μέρος του αναπτύσσει την βιοθεωρία της ηρωικής αντίληψης της ζωής. Παρακάτω αναφέρεται το κεντρικό νόημα αυτής που είναι μια διαφορετική  κοσμοθεωρία από τις επικρατούσες σήμερα.

«Ο Πόλεμος αποτελεί την τελειότερη εκδήλωση του Όντος, δια της τριπλής υποστάσεώς του ως Αρχής, ως Νόμου, και ως Πραγματικότητος ενσαρκώνει την πληρέστερη εκδήλωση της Ζωής.

Ο Πόλεμος θεωρείται από τον Ηράκλειτο ως ο πατέρας των πάντων, η αρχή του Κόσμου. Είναι ο Γεννήτωρ που καταστρέφει το ατελές και δημιουργεί το τέλειο, τόσο στο επίπεδο της φυσικής ζωής των όντων, όσο και στο ιδεατό επίπεδο των αξιών. Είναι η αιτία της δυναμικής εξέλιξης του Κόσμου, μακροσκοπικώς και μικροσκοπικώς.

Ως βασιλιάς ο Πόλεμος αποτελεί τον Φυσικό Νόμο, ο οποίος, δια της Μαγικής του δύναμης της διαφοροποίησης, φροντίζει για την τήρηση της φυσικής τάξης.

Ως Πραγματικότητα, τέλος, εκφράζεται με την πάλη των όντων, αφενός μεν προς την επιβίωση, αφετέρου δε προς εξελικτική πορεία.

Όσον αφορά τώρα στο ανθρώπινο γένος, τα ανωτέρω έχουν μέγιστη σπουδαιότητα διότι ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να τα συνειδητοποιήσει και επιπλέον να επιλέξει συνειδητά ανάμεσα από εναλλακτικές πορείες. Η αγάπη για τη Ζωή αποτελεί το μέγιστο κίνητρο για αγώνα, για εξέλιξη, για δημιουργία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τιμάτε ο Ήρωας του Ελληνικού Έθνους Νικήτας Σταματελόπουλος ή τουρκοφάγος Νικηταράς . Για αυτόν ο σκοπός του που αφιέρωσε όλη την ζωή του ήταν να ελευθερώσει την Πατρίδα του από την ασιατική λαίλαπα και η συμβολή του στην επανάσταση του 1821 υπήρξε τεράστια. Όμως το μίζερο ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε μετά την απελευθέρωση αγνόησε τον ίδιο και τον αγώνα του.  Μετά λοιπόν από όλα όσα έκανε για την Πατρίδα αν κάποιος αναζητήσει τον τάφο του στο Ά νεκροταφείο Αθηνών θα διαπιστώσει, με απογοήτευση, ότι δεν υπάρχει!»

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *