Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Π. Λ. ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σε τούτο το έργο – έρευνα προσπάθησα να ερευνήσω, ν’ αναδείξω, να καταγράψω και να ερμηνεύσω ένα τεράστιο ερευνητικό, επιστημονικό και ιστορικό υλικό, με σκοπό ν’ αποδείξω ότι ο θρηλούμενος «Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός» είναι ψευδεπίγραφος και ανιστόρητος αφού ο Ρωμαϊκός Πολιτισμός είναι γέννημα του αρχαιοελληνικού και ελληνιστικού.
Σύσσωμος η ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, των λατίνων συγγραφέων μη εξαιρουμένων, αναδεικνύει, καταγράφει και επισημαίνει το προβάδισμα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού σ’ όλους τους τομείς του ανθρωπίνου πνεύματος.
Έλληνες και ξένοι ερευνητές και συγγραφείς παντός επιστημονικού κλάδου και πάσης πνευματικής λειτουργίας αποδεικνύουν και καταγράφουν το ιστορικό γεγονός ότι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός υπήρξε η μήτρα του Παγκόσμιου Πολιτισμού και ασφαλώς και του Ρωμαϊκού, ο οποίος υπήρξε το πνευματικό τέκνον του.
Αρχαιολόγοι, παπυρολόγοι, ερευνητές κάθε λογής, έφερον στο φως σχετικά ανασκαφικά δεδομένα τα οποία μαρτυρούν του λόγου
το αληθές.
Δεν πρόκειται απλά και μόνο για τεκμήρια τα οποία στηρίζονται στηνιστοριογραφία αλλά και αποδεικνύονται από χαράγματα και επιγραφές σε μαρμάρινες στήλες.
Ο γράφων, έχει τη γνώμη, ότι το τεράστιο αποδεικτικό υλικό που προσκομίζει σ’ αυτό το έργο, αποδεικνύει αδιασείστως το εγχείρημά του, αποκαθαίροντας τον αυθεντικό αρχαιοελληνικό και ελληνιστικό πολιτισμό από την πρόσμειξή του με τον Ρωμαϊκό.
Πρόκειται για μια πλάνη η παραχάραξη της ιστορίας, εφόσον συνεχιζόμενη μπορεί να θεωρηθεί εσκεμμένη.
Αντίδοτο ISBN: 978-618-83758-9-5
322 σελίδες 17×24
8/11/2021
Ενδεικτική τιμή 24 ευρώ

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *