Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Στεφανίδης Δημοσθένης Σ.

Η ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Το 1927 ο Στεφανίδης υπέβαλλε διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ο Ιμπεριαλισμός. Η φύσις του, τα μέσα της κατισχύσεως του και αι σπουδαιότεραιβ εκδηλώσεις του». Αυτή η εργασία ακόμη και σήμερα μας βοηθά να κατανοήσουμε παγκόσμια γεγονότα της σύγχρονης Γεωπολιτικής, όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η θεωρία του πανειρηνισμού στην οποία στηρίζεται η Παγκοσμιοποίηση.
Αυτή η διατριβή ενδιαφέρει εξίσου, τον κοινωνιολόγο και οικονομολόγο, τον πολιτικό και τον ιστορικό. Γύρω από αυτή περιστρέφονται πολλά διαφορετικά ζητήματα κοινωνιολογικής, οικονομολογικής και πολιτικής φύσεως, που αναφέρονται στην έννοια του ιμπεριαλισμού, την κοινωνιολογική διερεύνηση της ιμπεριαλιστικής ορμής, τα πολιτικά και ιδιαίτερα τα οικονομικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για να κυριαρχήσει και τέλος τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις του στην εξωτερική πολιτική των ιμπεριαλιστικών κρατών.

Αντίδοτο
118 σελίδες 17×24
27/6/2022
Ενδεικτική τιμή 14 ευρώ

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *