Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Μαρία Ιω. Σίδερη
Στο παρόν δοκίμιο εξετάζεται η ηθική, υφολογική και γενικώς ψυχοδιανοητική κατάσταση και συμπεριφορά που ονομάζεται «ναρκισσισμός»
Όρος, που προέρχεται από μία ψυχαναλυτική ερμηνεία του αρχαιοτάτου, Ελληνικού-Πελασγικού μύθου του Αθηναίου Ναρκίσσου. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, «ναρκισσισμός» είναι ψυχική ανωμαλία που εκδηλώνεται τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό, έως και καθεστωτικόεύρος. Κύριο γνώρισμά του είναι η εγωπαθής, αυτοαναφορική/φασίζουσα ποικιλοτρόπως στάση και συμπεριφορά. Είτε στα άτομα, είτε σε σύνολα κοινωνικά και πολιτικά σχήματα, δημιουργεί ένα υπερτροφικό, αυτοέγκλειστο Εγώ, γι’ αυτό και ατροφικό στην πραγματικότητα, ακόρεστο, το οποίο για να συντηρηθεί και να κυριαρχήσει, καταπιέζει, απειλεί και τέλος καταστρέφει ό,τι το περιβάλλει, εξαντλώντας και τον εαυτό του.
Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να αναλυθεί με συντομία, έστω, ο αρχετυπικός μύθος του Ναρκίσσου και να παρουσιαστεί η γνήσια σημασία του Ναρκισσισμού σε σύγκριση με τον σύγχρονο και ιδίως των «μεταμοντέρνο» Ναρκισσισμό, ώστε και να κατανοήσουμε τον μύθο, αλλά επίσης και από αυτή την οδό να γίνουν εμφανή τόσο η ψυχοσύνθεση των καταπιεστών, ατόμων ή συνόλων, όσο και οι ποικίλες στρατηγικές καλλιέργειας του φοβικού ανθρώπου ο οποίος συχνά, όπως οι σύγχρονοι «ναρκισσιστές», επενδύεται με ψευδή χαρακτηριστικά.
Αντίδοτο ISBN: 978-618-5504-10-6
58 σελίδες 17×24
8/4/2022
Μαζί με το βιβλίο «Ο Φόβος»

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *