Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

Π. Λ. ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Στην ιστορική αυτή έρευνα καταγράφονται τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα κατά το σύντομο αλλά μεστό σε γεγονότα χρονικό διάστημα, το οποίο αρχίζει από τη Γερμανική Κατοχή (Απρίλιος 1941) και τελειώνει με τα ματωμένα «Δεκεμβριανά» τον 1944. Σκοπός της να επισημάνει το ιστορικό και γεωπολιτικό γεγονός ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας αποτελεί τεράστιο εμπόδιο στην επίτευξη της αληθινής Εθνικής Ανεξαρτησίας λόγω της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Μ. Δυνάμεων, που μάχονται για τον έλεγχο της Μεσογείου και ειδικότερα της Ανατολικής και προεχόντως οι Αγγλοαμερικάνοι. Η ανά χείρας ιστορική έρευνα αναδιπλώνει τα γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στην ίδρυση των οργανώσεων της Εθνικής Αντίστασης, την έναρξη τον ένοπλου αγώνα, τις υπονομεύσεις της Εθνικής Αντίστασης από δόλιες συμπεριφορές των Μ. Δυνάμεων, περνά μέσα από τα αιματηρά γεγονότα της Μέσης Ανατολής (το 1944) και την υπονομευτική πολιτική των Άγγλων κατά τον Άρη Βελουχιώτη και καταλήγει στα «Δεκεμβριανά», τα οποία είχαν επιδιώξει οι Άγγλοι και αποτέλεσαν την αφορμή για τον εμφύλιο που ακολούθησε. Τα περιγραφόμενα πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα συνηγορούν στον ισχυρισμό τον γράφοντος ότι η επίτευξη πραγματικής Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας είναι από προβληματική ως ουτοπική, λόγω της επεμβάσεως των Μ. Δυνάμεων, τις οποίες ανέχονται όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες μάλιστα εκτελούν ασμένως τις εντολές τους.

Αντίδοτο ISBN: 978-618-504-04-5
320 σελίδες 17×24
16/6/2021
Ενδεικτική τιμή 22 ευρώ

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *