Η Βασιλεία στην Ελλάδα- Ρόζος Δημήτριος

Το μικρό βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο αναλύεται ιστορικά ο θεσμός της Βασιλείας, ο οποίος αποδεικνύεται ο πλέον αποτελεσματικός για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως γράφει ο συγγραφέας: “Μόνον λοιπόν δια της πειθαρχίας αυτής, την οποίαν εξασφαλίζει εις τους ανθρώπους η εξουσία του Ενός, μεγαλουργούν οι λαοί. Ουδεμία μεγάλη εποχή από τας παρελθούσας, η οποία άφησε αδρά τα ίχνη της διαβάσεώς της υπήρξε Δημοκρατουμένη.”. Και συνεχίζει “Αι Αθήναι του Περικλέους δεν είναι απαύγασμα Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Το αρνείται ο ίδιος ο ιστορικός της αρχαιότητος Θουκυδίδης όταν λέγει ότι: “το πολίτευμα των Αθηνών επί Περικλέους ήτο ονόματι μεν Δημοκρατία, έργω δε ενός ανδρός Αρχή”.

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται οι παραδόσεις του Ελληνικού Βασιλικού Οίκου και η σχετική ρίζα της Δυναστείας που Βασιλεύει στην Ελλάδα με τον τελευταίο Βασιλιά του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Η σύντομη ιστορία της Ελληνικής Βασιλείας αναφέρεται συνοπτικά μέχρι και το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που γράφτηκε αυτό βιβλίο.

60 σελίδες 14×21

ISBN: 978-618-5504-15-1

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *