Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ


100 σελίδες 17×24
Ενδεικτική τιμή 5 ευρώ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Το βιβλίο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον λόγο ότι
αποτυπώνεται η Ελληνική Ιδέα της Βασιλείας που εντέχνως
αποσιωπάται από όλους για πολλούς λόγους. Ίσως ο
κυριότερος είναι ότι, όπως γράφει ο Καρολίδης, αυτή είναι
συνεδεμένη με όλη την Ελληνική Ιστορία αφού έχει Ολύμπια
καταγωγή. Ύστερα δείχνει έναν ξεχωριστό τρόπο σκέψης που
έχουν οι Έλληνες διαχρονικά και αυτός τους ξεχωρίζει τόσο
από την Ανατολή όσο και από την Δύση.
Η θαυμάσια απόδοση του κειμένου στα νέα Ελληνικά του
φιλόλογου και συγγραφέα Γεωργίου Κουρκούτα διευκολύνει
τον ανγνώστη στην εύκολη κατανόηση του κειμένου και στο
Επίμετρο του εκδότη Γιώργου Δημητρούλια που ακολουθεί
γίνεται μία εκτενής αναφορά στον ελληνικό τρόπο
προσέγγισης της Βασιλείας και οι ομοιότητες και διαφορές
που έχει αυτή με την Παραδοσιακή Σκέψη του Julius Evola.
Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι όπως αυτός αποτυπώνεται
σε έναν λόγο του προηγούμενου αιώνα, «…ίνα καταδείξω,
οποία και οπόσα δύναται να κατορθώση εις αγαθός και ικανός
άρχων επί του λαού του, όσω ασθενής, όσω εκλελυμένος, όσω
ανίκανος και αν υποτεθή ο λαός του ούτος».

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *